Privacy Policy

Bij Feyter Group (hierna te noemen: Feyter) hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

PRIVACY

Zodra je bij ons solliciteert en/of je onze website bezoekt, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je bezoekt onze website
Bij het bezoeken van de website  maken wij gebruik van cookies. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de website, het gebruik van de website te kunnen analyseren, jou in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media en jou te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties.

Je solliciteert bij ons
De gegevens en documenten die wij van jou ontvangen, zullen we alleen verwerken om te bepalen of je in aanmerking komt voor een vacature binnen Feyter. We zullen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Voor alle gegevens  die wij van jou verwerken geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen onze organisaties. Ook bewaren we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je bezoekt onze website
In onze cookieverklaring staat uitgebreid omschreven waarom en welke gegevens.

 

Je solliciteert
Als je ons een CV en/of motivatiebrief stuurt, zullen wij in ieder geval de informatie die daarin is opgenomen, verwerken. Hierbij moet je denken aan jouw (voor)naam,  je adresgegevens, de gegevens waarmee we contact met jou op kunnen nemen, je gevolgde cursussen / opleidingen en je arbeidsverleden, je ervaring en mogelijk je foto.

 

Nadat je hebt gesolliciteerd

Tijdens de (telefoon)gesprekken die we voeren, zullen wij gegevens verzamelen om na te gaan wie jij bent en wat jij voor onze organisatie kunt betekenen.  We zullen dus in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt gebruiken. Verder zijn je opleiding, gevolgde cursussen, stages, je arbeidsverleden en je ervaring nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor zover je deze informatie nog niet hebt verstrekt, zullen wij deze dus van jou vragen.

Werk je al bij Feyter en je solliciteert intern, dan kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare gegevens van jou. Dit zullen wij alleen doen nadat wij hiervoor toestemming van jou hebben ontvangen.

Als sollicitant kun je – om na te gaan of je geschikt bent voor bepaalde functies – worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. Als dit het geval is, zal dit worden vermeld in de vacaturetest. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Dit zullen wij alleen doen nadat wij hiervoor toestemming van jou hebben ontvangen.

Om na te gaan of je geschikt bent voor de functie , kunnen wij om referenties inwinnen bij vorige werkgever(s). Wij zullen pas referenties inwinnen nadat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook kan eventueel een controle worden gedaan op diploma’s.

Feyter kan je profielen op social media of andere informatie die over jou op internet staat, raadplegen. Wanneer Feyter besluit dit te doen, wordt dit altijd vooraf in de vacaturetekst vermeld. Feyter zal alleen de gegevens raadplegen die relevant zijn om te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. Als Feyter via internet en/of sociale media informatie over jou verkrijgt, bespreken we de verkregen informatie met jou, met uitdrukkelijke vermelding van de bron.

Helaas kan blijken dat je geen geschikte kandidaat bent voor de vacature waarop je hebt gesolliciteerd of geen geschikte vacatures voor jou beschikbaar zijn. We gebruiken je gegevens in dat geval om je dat te laten weten. Hoe we vervolgens met jouw gegevens omgaan? Dit lees je verderop onder het kopje “het bewaren van gegevens”.

 

We willen jou een arbeidsovereenkomst aanbieden

Als je wordt aangenomen, worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.

Bij indiensttreding controleren wij het identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en maken hiervan een digitale kopie. Dit is op grond van de wet verplicht.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. Feyter zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

Feyter bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Feyter neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Feyter heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen. Jouw persoonsgegevens worden daarnaast alleen verstrekt aan en zijn alleen maar zichtbaar voor degenen die betrokken zijn bij de werving- en selectieprocedure. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Feyter.

Contact

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We gaan dan samen met jou aan de slag om dit op te lossen. Feyter heeft een AVG functionaris aangesteld. Deze is te bereiken per mail: hr.group@feyter.com

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIEVERKLARING

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
  • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van onze hosting partner of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

CONTACT

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Feyter Group
T.a.v. AVG functionaris
Mr. F.J. Haarmanweg 17
4538 AM in Terneuzen

×